Friday, March 21, 2008

ಮಳೆ ಬಂತು

ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ     ಅಕಾಲಿಕ  ಮಳೆ.  ಈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಒಂದೆರಡು  ತುಂತುರು ಹನಿ ಬೀಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ  ಈಗ  ನಾಲ್ಕು  ದಿನದಿಂದ  ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ  ಒಣ ಹಾಕಿದ  ಅಡಿಕೆಯನ್ನು  ಒದ್ದೆ  ಮಾಡಿದೆ.  ಪ್ರಾಯುಷಃ  ಅದನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ  ದಾಸ್ತಾನಿರಿಸಲು  ಸಾದ್ಯವಾಗದು.

ನಾನು  ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ  ಈ  ಬ್ಲಾಗ್  ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.   ಇದರ  ಬಗೆಗೆ  ಒಂಥರಾ  ಹೊಸಬ.  ಆದರೆ  ಎಲ್ಲಾ  ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ  ಮೊದಲು  ಎಲ್ಲರೂ  ಹೊಸಬರೇ.